In orice firma contabilitatea este o activitate esentiala cu rol permanent. SC ZEUS CONTA SRL este un partener permanent, responsabil pentru toate demersurile contabile:

Receptionarea documentelor emise si primite de client in vederea intocmirii evidentei contabile primare:

registru de casa – lei si valuta;

registru de banca -lei si valuta;

bonuri de consum;

situatii stocuri-cantitativ-valorice;

ordine de plata pentru buget;

procurarea contra cost a registrului jurnal,registrului inventar,registrului unic de control, a registrului de evidenta fiscala.

Intocmire situatii lunare:

jurnal de cumparari;

jurnal vanzari;

registru jurnal;

situatii analitice si sintetice pentru furnizori si clienti interni si externi;

state de salarii, pontaj, fluturasi, liste avans chenzinal, liste concedii de odihna;

balanta de verificare lunara sintetica si/sau analitica;

Intocmire si depunere la organele abilitate a urmatoarelor declaratii lunare:

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat-100

Decont TVA -300-;

Declaratia unica 112;

Declaratia 390

Alte declaratii conform legii

Depunerea anuala a declaratiei privind impozitul pe profit;

Intocmire si depunere la organele abilitate a urmatoarelor declaratii semestriale si anuale:

Raportare (bilant) semestriala/anuala insotita de declaratii explicative,raport de gestiune si proces verbal al asociatilor/actionarilor;

Fise fiscale;

Declaratia de inregistrare fiscala – de mentiuni – ori de cate ori intervin modificari privind vectorul fiscal;

Declararea sediilor secundare;

Declararea cifrei de afaceri anuale;

Depunerea anuala a declaratiei privind impozitul pe profit;

Asiguram consultanta in domeniul fiscal si asistenta pe perioada controalelor fiscale

In relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti prestam urmatoarele servicii:

Depunerea documentatiei la ITM Bucuresti in vederea luarii in evidenta a societatii ca angajator;

Intocmirea si inregistrarea in termenele legale a contractelor individuale de munca, a actelor aditionale si a decizilor de desfacere a contractelor de munca;

Transmitere REVISAL;